CO2-reductie voor bedrijven

Afgelopen jaren zien we het bij steeds meer bedrijven, ze gaan aan de slag met CO2-reductie. Veel bedrijven zijn aan de slag gegaan nadat ze overtuigd waren van de klimaatverandering en wat voor invloed de mens hierin heeft. Daarnaast heeft de CO2-prestatieladder er voor gezorgd dat grote bedrijven steeds bewuster bezig zijn met het verminderen van CO2-uitstoot. Hierdoor is de MKB ook in beweging gekomen. Maar wat is CO2-reductie nou precies? En wat kunnen wij er tegen doen? In dit artikel vertellen wij hier meer over.

Co2 Reductie 768x781

Wat is CO2-uitstoot, wat is het gevolg hiervan?

CO2, ook wel koolstofdioxide genoemd, is een reukloos gas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer. De hoeveelheid CO2 blijft met het jaar stijgen. Hierdoor warmt de aarde steeds meer op, met klimaatverandering als gevolg. Om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan is het belangrijk dat wij met z’n allen bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot. Tijdens internationale verdragen hebben landen onderling afspraken gemaakt om een maximum CO2 vast te stellen die jaarlijks uitgestoten mag worden.

Een belangrijke factor van CO2-uitstoot is de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Bij verbranding van deze fossiele brandstoffen wordt elektriciteit gecreëerd waar we dagelijks gebruik van kunnen maken. Nadeel hiervan is dat bij de verbranding veel CO2 in de atmosfeer terecht komt en de aarde hierdoor opwarmt. Door opwarming van de aarde zijn er een aantal grote gevolgen. Hieronder zijn enkele voorbeelden hiervan opgesomd.

  • De zeespiegel zal stijgen door het smelten van de poolkappen. Hierdoor zullen er veel mensen getroffen worden door overstromingen.
  • Over de hele wereld zal het klimaat veranderen. Hierdoor zullen er ecosystemen verdwijnen, met als gevolg dat diersoorten zullen uitsterven.
  • Door opwarming van de aarde zal er steeds meer woestijn ontstaan.
  • Koraalriffen zullen met uitsterven worden bedreigd.

Hoe kunnen we samen zorgen voor CO2-reductie?

Samen zijn we al hard bezig om de CO2-uitstoot te reduceren door zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Duurzame energie is hier een belangrijke oplossing voor. Wil je zelf ook een steentje bijdragen aan groene stroom? Dat kan door te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische boilers en infrarood warmtepanelen. Op deze manier is het mogelijk om zelf energie op te wekken. Zonnepanelen zijn de laatste jaren steeds betaalbaarder geworden, waardoor het voor bedrijven steeds interessanter om het aan te schaffen. Enkele voordelen van zonnepanelen zijn dat het mogelijk is je eigen energie op te wekken en dat de maandelijkse energie rekening een stuk lager uit zal vallen. Vaak is de investering van zonnepanelen binnen 4 à 5 jaar al terug verdiend! Ook is het mogelijk om aanspraak te maken op bepaalde subsidies om nog voordeliger duurzame producten aan te schaffen. Een voorbeeld hiervan is de CO2-prestatieladder. Meer hierover is in het volgende stuk te lezen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we door deze maatregelen bijdragen aan het behoud van het klimaat!

Wat is de CO2-prestatieladder?

Maar wat is de CO2-prestatieladder nou precies? De CO2-prestatieladder is een instrument die als doel heeft bedrijven te stimuleren om CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven die hun eigen energieverbruik kennen en willen verminderen, worden hierbij geholpen met enkele voordelen. Wanneer bedrijven er voor kiezen om zich bezig te houden met CO2-reductie brengt dit enkele voordelen met zich mee. Een voorbeeld hiervan is korting op de investering van zonnepanelen. Bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder merken al snel dat de investering zich terug verdient. Zo zal er bespaard worden op de energiekosten, materiaal en zal het zorgen voor innovatiewinst. De ladder is in 2009 begonnen. Op dit moment werken er al meer dan 500 bedrijven mee.

Blijven besparen op energie

Blijven besparen op energie blijft heel belangrijk, ook als je al gebruik maakt van groene energie. Voorbeelden van besparen zijn bijvoorbeeld de verwarming iets lager te zetten, lampen altijd uitzetten als het niet nodig is, de was ophangen in plaats van in de droger te doen, en door minder lang te douchen. Meer weten over CO2-reductie? Wij vertellen er graag meer over! Neem contact met ons.