SDE 2019

De SDE 2019 is een regeling vanuit het ministerie ter bevordering voor het produceren van schone en duurzame energie. Energie die bijvoorbeeld opgewekt is door de wind, zon, biomassa en water.

SDE 2019 voorjaar en najaar

SDE+ 2019 is opgezet voor bedrijven en (non-profit) instellingen ter stimulatie van de productie van duurzame energie. De SDE 2019 telt twee opstellingrondes, in het voorjaar en in het najaar. De SDE+ heeft een budget vrij gekregen voor in het voorjaar van €5 miljard, hier is aanspraak op te maken van 12 maart tot en met 4 april 2019. In het najaar is er weer een tweede opstellingsronde, ook hier zal waarschijnlijk weer een budget van €5 miljard voor vrijgegeven worden. In juli 2019 zal hier een definitief besluit over genomen worden door de minister.

Sde 2019 500x400, zonnepanelen

SDE zonnepanelen

Zonnepanelen met een SDE+ zijn erg aantrekkelijk om je in te verdiepen en de voordelen ervan in te zien en te gebruiken. SDE+ is een exploitatiesubsidie waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze energie wordt vergoed. Dit geldt over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt is en hoe het opgewekt is. Bij een SDE+ subsidie met zonnepanelen is het mogelijk om maximaal € 0,10 cent per opgewekt kilowattuur te krijgen. Hierdoor is het mogelijk om op de stroomrekking te besparen doordat energie zelf opgewekt is.  Energie die niet verbruikt wordt kan worden verkocht aan een energiebedrijf.

Evo Energie

Wilt u meer informatie over SDE 2019 en wat de mogelijkheden hiermee zijn? Wij helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op door te mailen naar info@evo-energie.nl of te bellen naar 0314 – 360757.