De salderingsregeling gaat veranderen in 2020 en wat houdt dat in?

In het nieuwe regeerakkoord staat dat de salderingsregeling gaat veranderen en al vanaf 2020 op de schop wordt gezet.

In dit artikel wordt duidelijk wat er met de nieuwe regeling allemaal gaat veranderen.

Zwarte Zonnepanelen

De salderingsregeling zoals hij nu is gaat veranderen, maar waarom?

De salderingsregeling gaat veranderen omdat de energie transitie op dit moment in volle gang is. De gelden uit de pot van het klimaatakkoord dienen verdeelt te worden om iedereen de mogelijkheid te bieden te besparen en zijn of haar steentje bij te dragen. Daarvoor is geld nodig en dat geld kan voor een groot deel komen uit de huidige salderingsregeling. In het regeerakkoord staat ook dat de CO2-belasting voor vervuilende energieproducenten gaat veranderen en dat gestreefd wordt naar emissie-loze voertuigen in 2030. Zelfs kondigde de heer Wiebes onlangs aan dat er kolencentrales worden gesloten, ruim voor 2030. Dat de salderingsregeling gaat veranderen is voor velen een grote zorg en bepaalt de keuze voor de aanschaf van zonnepanelen. Maar geen paniek! Het is weliswaar versoberd maar biedt tegelijkertijd ook voordelen voor hen die meer willen doen aan CO2 reductie!

Tot op heden was de hele gang van zaken voor velen van ons, en ook voor mij, een wazige brij waarbij wel een zaak duidelijk was. Er zou wat veranderen maar hoe dan?

Motivatie om te investeren.

Vanaf het moment dat het prijsniveau van de zonnepanelen stelselmatig daalde waren de overstappers groeiende. Velen wilden graag iets doen aan het milieu door het terugdringen van de CO2 middels de zonnepanelen, en al helemaal als het ook nog eens rendement opleverde. Waar de eerste kopers al met rendementen van tussen de 5% en 6% zaten werden de aantallen alleen maar groter naarmate het voordeel opliep. Nu leveren de zonnepanelen zelfs al 15% op in een gunstig geval. Logisch dat door de prijsdaling de overstap voor velen werd vereenvoudigd. Wie wil er niet investeren in een beter milieu en er ook nog aan verdienen?

Een terugverdientijd in 2008 van ca. 10-12 jaar naar nu in 2018 van ca. 7 tot 8 jaar. Het zou niet verstandig zijn van de overheid om een rem te zetten op de energietransitie voor al die mensen die al zonnepanelen hebben en al die mensen die dit nog willen, door afschaffing van de salderingsregeling zonder een alternatief dat ook nog rendement oplevert.

Toch is het nodig om de regeling zoals deze nu is, te veranderen. Om de energietransitie verder in een stroomversnelling te zetten heeft de overheid geld nodig. En u raadt het al, dat geld kan uit de huidige regeling komen. Toch is dat niet zo’n slecht idee. Waarom?

Iedere burger kan profiteren

Doordat er geld vrijkomt uit deze regeling is dit geld in te zetten op andere vlakken van verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin mensen geen mogelijkheid hebben voor eigen zonnepanelen. Zo zijn er meer initiatieven te bedenken die er toe kunnen bijdragen zodat iedereen kan verduurzamen.

Kortom, door te delen kunnen we vermenigvuldigen. Zie het als een klein stapje terug voor diegenen die later zijn ingestapt met de aanschaf van zonnepanelen. Zij hebben tenslotte een lagere investering gedaan ten opzichte van hen, die eerder tegen een hogere aanschafprijs besloten hebben om te verduurzamen.

De hamvraag; na 2020 nieuwe regeling hoe ziet die eruit?

Het geld dat vrijkomt nadat de nieuwe regeling van kracht is geworden zal 300 mlj. euro zijn. Deze 300 mlj. euro zal worden ingezet voor de nieuwe regeling. De salderingsregeling wordt een teruglever-subsidie. Deze teruglever-subsidie is nou niet van de ene op de ander dag van kracht voor zonnepaneeleigenaren. Hiervoor komt een overgangsregeling.

Voordelen van de nieuwe regeling

Waar bij het huidige salderen gelet moet worden op het eigen verbruik zodat men niet meer terug levert dan opneemt van het net, zal daar bij de nieuwe regeling geen limiet aan zitten. Alles wat u in het net invoert wordt gesubsidieerd. Alles wat u van het net afhaalt wordt aan u gefactureerd.

Het zal zo zijn dat de prijs per opgenomen kilowattuur hoger ligt dan de prijs van de geleverde kilowattuur, maar dat u ongelimiteerd mag terugleveren aan het net. Dit biedt een interessante situatie voor diegene die gaan starten met zonnepanelen. U kunt dus meer leveren dan dat u verbruikt en dat maakt dat u meer voordeel haalt uit de zonnepanelen.

Wat blijft is dat de overheid garandeert dat het terugverdienen van zonnepanelen mogelijk blijft. Daarbij in acht genomen dat hoe gunstiger ten opzichte van de zon hoe beter het rendement op de investering.

Hoe zit het met de energiebelasting?

Alles aan kilowatturen wat u zelf opslaat en ook zelf weer opneemt en dus níet teruglevert op het net, is voor u winst. Het tariefverschil tussen de energiebelasting dat u betaalt voor het verbruik en voor de energie dat u opwekt, is winst voor uzelf. Deze winst kunt u gebruiken om bijvoorbeeld de accu die u hebt gekocht terug te verdienen.

Ja, en?

Elk nadeel heeft zijn voordeel moet u maar zo denken. Er zijn veel mensen die ondanks een hogere aanschafprijs tot de keuze zijn gekomen om het niet alleen voor de portemonnee maar ook voor het milieu te doen. Tenslotte was het daar in eerste instantie ook om te doen, CO2 is het grootste probleem wereldwijd tot nu toe. Naast hongersnood, ziekten, en armoede bestrijding zullen we op deze bol waarop we zitten, verbetering moeten zien te bereiken. We moeten de balans weer herstellen. Een status waarin wereldwijde klimaatverandering iets is waarop we kunnen terugkijken als iets wat de mensheid heeft veroorzaakt maar ook heeft weten terug te dringen. Dat generaties na ons kunnen vertellen dat er tijdig is geacteerd op een constatering van zaken die niet goed gingen. Gelukkig zijn we op de goede weg en zien we steeds vaker dat de oude manier van denken plaats maakt voor het nieuwe economisch 4.0 denken. Circulaire economie waarbij er geen uitputting van de aarde plaatsvindt. De duurzaamheidsprincipes krijgen een vaste plaats in ons midden. We stappen af van fossiele brandstoffen en dat geeft ruimte voor nieuwe wegen en initiatieven. Minder afhankelijk van gas, kolen en olie totdat niemand meer weet hoe het was toen wij er wel van afhankelijk waren.

Hoe eerder de overstap gemaakt wordt des te sneller zullen wij dat tijdperk bereiken. Ik vraag u nu dan ook; gaat u mee met ons naar deze nieuwe tijd? Sluit u aan bij de nieuwe economie 4.0 en investeer in een zonnige toekomst!