Zonne-cel accu laadregelaars

Voor het laden van een accu is er een bepaalde elektrische spanning nodig. De meeste accu’s voor campers, boten, bussen en caravans met ingebouwde accu zijn 12V en 24V accu’s. Om deze accu’s te laden, is er een elektrische spanning nodig die hoger is dan de elektrische spanning van de accu. Spanning wordt uitgedrukt in Voltages (V). Deze spanning mag oplopen tot 2,1V hoger dan de 12V of 24V van de accu. Dit betekent dus bij een 12V accu dat hij mag worden opgeladen met een spanning van 14,1V. (Spanning is te vergelijken met de kracht waarmee elektrische deeltjes in de accu vliegen. Een hogere spanning betekent dus dat de elektrische deeltjes met meer kracht de accu in worden geschoten. De accu moet dus bestand zijn tegen deze kracht.)

Didam Lange Klauwenhof Grondopstelling Zonnepanelen Oplossing Met Onderconstructie Evo Excellent Earth 02 1024x684

Een zonnepaneel of zonne-cel levert een bepaalde spanning met een bepaalde hoeveelheid elektrische stroom. Bij het laden van een accu is de hoeveelheid elektrische stroom bepalend voor de tijd dat het kost om de accu te laden. De hoeveelheid elektrische stroom bij het laden wordt uitgedrukt in Ampères(A).

Kort samengevat: elektrische spanning (Voltage) is de kracht waarmee elektrische deeltjes bewegen en elektrische stroom is de hoeveelheid elektrische deeltjes.

De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ampère hour (Ah) (in het Nederlands : Ampère uur). Het aantal Ah’s die de accu heeft, geeft aan hoeveel ampère hij kan leveren gedurende één uur voordat hij leeg is. Een 10Ah accu kan dus 10 ampère één uur lang leveren, maar ook 5 ampère leveren gedurende 2 uur of 20 ampère gedurende een half uur (in theorie). Voor het laden van een accu geldt ongeveer hetzelfde, bij een laadstroom van 10 A duurt het 1 uur voordat een 10Ah accu vol is. Nu is dit niet bij elke accu nodig. De minimale laadstroom moet 8% zijn van de capaciteit van de accu. Voor een 100 Ah accu betekent dit dus dat hij met tenminste 8A moet worden geladen. Voor veel accu’s geldt een maximale laadstroom van 0,2C, waarbij C staat voor de capaciteit van de accu. Een 100Ah accu mag dus maximaal worden geladen met 20A: 100Ah x 0,2C resulteert in 20A.

Aangezien een zonnepaneel niet standaard 12V levert, is er een laadregelaar nodig. Deze laadregelaar zorgt ervoor dat de spanning voor het laden van de accu overeenkomt met de benodigde laadspanning van de accu. De laadregelaar schakelt zelf tussen 12V of 24V, wanneer er een accu wordt aangesloten.

Wij leveren bij Evo Energie accu laadregelaars van: 6A, 10A, 15A, 20A en 30A. Alle laders bepalen zelf de benodigde laadspanning voor een accu van 12V of 24V.